Regulamin II TMPPA

Regulamin II Turystycznego Motocyklowego Pucharu Polski Amatorów

 

 1. Ideą stworzenia TMPPA jest rozpropagowanie turystycznych rajdów motocyklowych poprzez stworzenie wspólnej, dodatkowej klasyfikacji pucharowej.
 2. Każdy z rajdów biorących udział w TMPPA jest równorzędny.
 3. Rywalizacja w TMPPA odbywać się będzie na dwóch trasach:
  • trasa asfaltowa dla wszystkich typów motocykli (pojemności od 125 cm3)
  • trasa off-roadowa dla dużych enduro (pojemności od 570 cm3)
 4. Zawodnik startuje w wybranej kategorii: trasa asfaltowa (asfalt łatwa) lub trasa off-road (asfalt trudna, trasa mix). Nie ma możliwości przenosin punktów między kategoriami.
 5. Brak uczestnictwa w którymś z Rajdów nie eliminuje zawodnika z rywalizacji w całym cyklu.
 6. Za przebieg i organizację danego Rajdu wchodzącego w skład TMPPA odpowiada Organizator imprezy.
 7. Każdy z zawodników startujących w dowolnym rajdzie będzie automatycznie zdobywał punkty do klasyfikacji pucharowej. Za sam udział w rajdzie otrzymuje 50 punktów. Oprócz tego, każdy z zawodników, zdobywa punkty w zależności od zajętego miejsca.
 8. Punktacja (dla każdej trasy):

 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty
1 150 33 63 65 31
2 125 34 62 66 30
3 110 35 61 67 29
4 100 36 60 68 28
5 95 37 59 69 27
6 90 38 58 70 26
7 89 39 57 71 25
8 88 40 56 72 24
9 87 41 55 73 23
10 86 42 54 74 22
11 85 43 53 75 21
12 84 44 52 76 20
13 83 45 51 77 19
14 82 46 50 78 18
15 81 47 49 79 17
16 80 48 48 80 16
17 79 49 47 81 15
18 78 50 46 82 14
19 77 51 45 83 13
20 76 52 44 84 12
21 75 53 43 85 11
22 74 54 42 86 10
23 73 55 41 87 9
24 72 56 40 88 8
25 71 57 39 89 7
26 70 58 38 90 6
27 69 59 37 91 5
28 68 60 36 92 4
29 67 61 35 93 3
30 66 62 34 94 2
31 65 63 33 95 1
32 64 64 32 96 i kolejne 1

 

 1. W drugiej edycji TMPPA biorą udział: Rajd Pałuk, Rajd w Dobieżynie, Mototurystyczny Rajd Kopernika oraz Rajd Łokietka.
 2. Terminy Rajdów:
  1. Rajd Pałuk: 25 kwietnia 2020
  2. Rajd w Dobieżynie: 23 maja 2020
  3. Mototurystyczny Rajd Kopernika: 1 sierpnia 2020
  4. Rajd Łokietka: 5 września 2020
 3. Strony internetowe i zapisy;
  1. Rajd Pałuk: tiris.pl zapisy do 29 lutego 2020
  2. Rajd wDobieżynie: FB Bukowska Grupa Motocyklowa (https://m.facebook.com/Bukowska-Grupa-Motocyklowa-151720888706432/) terminy zapisów zostaną podane na profilu FB
  3. Mototurystyczny Rajd Kopernika: FB Mototurystyka (@mototurystyka1) terminy zapisów zostaną podane na profilu FB
  4. Rajd Łokietka: rajdlokietka.pl terminy zapisów zostaną podane na stronie i na profilu FB
 4. Wyniki częściowe II TMPPA będą podawane po każdej edycji na stronach Rajdów i na profilu na Facebooku.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wniesienia poprawek do Regulaminu o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na stronach poszczególnych Rajdów oraz profilach na Facebooku.
 6. Każdy uczestnik II TMPPA wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach lub filmach powstałych podczas trwania poszczególnych Rajdów. W przypadku odmowy należy o tym poinformować pisemnie Organizatorów Rajdów.
 7. Organizatorzy Rajdów biorących udział w cyklu oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją II TPMMA nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezach.
 8. Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród odbędzie się podczas wręczania nagród na ostatnim rajdzie cyklu. W tym roku będzie to Rajd Łokietka.
 9. W rywalizacji II TMPPA nie mogą brać udziału członkowie rodzin i osoby współpracujące z organizatorami w poszczególnych Rajdach, co nie wyklucza ich startu w poszczególnych edycjach, lecz poza klasyfikacją II
 10. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych przez Organizatorów Rajdów II Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminach w/w Rajdów.